VYHLÁŠENÍ 6. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA LTE219

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Únor 5 11:12:54 CET 2019


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 6. národní výzvy podprogramu 
Inter-Eureka LTE219. Veškeré informace a formuláře naleznete na 
stránkách MŠMT, viz odkaz níže.

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-6-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte219?lang=1&ref=m&source=email

Odeslání návrhů zajistí Oddělení pro vědu a zahraniční styky (OVZS). 
Návrhy se odevzdávají v tištěné i elektronické podobě. V tištěné podobě 
je prosím zasílejte na OVZS, v elektronické na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz

Připomínám, že k návrhu projektu je potřeba doložit souhlas vedoucího 
katedry a sekčního proděkana (stačí jejich podpis na kopii titulní 
stránky návrhu projektu), aby je pan děkan podepsal.

Formulář čestného prohlášení a plnou moc pro pana děkana zajistí OVZS.

Interní termín pro odevzdání návrhů projektu je stanoven na: *21.3.2019. *

V případě otázek se na nás obraťte.

S pozdravem,

Anděla Michálková


-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190205/c56be5a0/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l