Fond mobility 2019 - jarní kolo

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Únor 5 10:42:57 CET 2019


Vážení,

v návaznosti na opatření rektora č. 58/2018, ve kterém jsou
uvedeny priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy
(FM UK) pro rok 2019, viz https://www.cuni.cz/UK-357.html

vyhlašujeme jarní interní termín pro podávání návrhů na finanční podporu 
z Fondu mobility UK

na *22.3.2019 do půlnoci. *

Termín pro odevzdání přihlášek na rektorát je 29.3.2019.

Přihlášky se podávají pouze přes aplikaci dostupnou z:

https://login-veda.is.cuni.cz/idp/Authn/UserPassword

Do aplikace se žadatel přihlásí svým přihlašovacím jménem a heslem svého 
CASového účtu.

Po nalogování do aplikace vyberte v hlavní nabídce "Moje návrhy", dále 
"Nový návrh", poté vyberte kategorii, do které chcete aplikovat. Dále 
vyberte pole "Založit návrh" a pokračujte ve vyplňování. Aplikace Vám 
umožní každý další krok až po dokončení předchozího.

Po vyplnění je nutné tlačítkem "Zkontrolovat" ověřit úplnost žádosti a 
poté je možné ji "Podat".

Tím se žádost dostává k fakultnímu referentovi (Ing. A. Michálková), 
který ji zkontroluje, předloží proděkanovi pro vědu a zahraniční styky k 
odsouhlasení a poté předá na rektorát.

Veškeré požadované přílohy se vkládají přímo do aplikace. Doporučení 
odborných garantů je ale potřeba naskenovat s jejich podpisem.

I když se žádosti podávají prostřednictvím aplikace a v tištěné podobě 
se již rektorátem nevyžadují, *pro interní potřeby MFF* je nutno 
formulář žádosti vytisknout a zajistit *souhlas**(podpis) správce zdroje 
dofinancování* a tento formulář zaslat na OVZS. Stačí v jednom vyhotovení.

Žádost je potřeba podat nejpozději do vyhlášeného interního termínu, tj. 
22.3.2019 do půlnoci! Po tomto termínu se žadatel do aplikace již 
nedostane, případné úpravy může provádět pouze fakultní referent.

V případě dotazů se na mě neváhejte obrátit.


S pozdravem

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190205/95b3ad8e/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l