VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAMU INTER-EXCELLENCE PODPROGRAMU INTER-ACTION PRO PODÁNÍ NÁVRHŮ ČESKO-BAVORSKÝCH PROJEKTŮ MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI (VES19BAVORSKO)

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Únor 1 11:05:27 CET 2019


Vážení,

na stránkách MŠMT bylo zveřejněno vyhlášení veřejné soutěže programu 
Inter-Excellence, podprogramu Inter-Action pro podání návrhů 
česko-bavorských projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. 
Veškeré informace a formuláře naleznete na odkazu:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-5?lang=1&ref=m&source=email

Návrhy projektů se podávají datovou schránkou. Odeslání zajistí Oddělení 
pro vědu a zahraniční styky (OVZS). Prosím o doručení návrhů*v tištěné 
podobě *na OVZS a*elektronicky* o zaslání na adresu: 
granty na dekanat.mff.cuni.cz.

Interní termín je stanoven na: *15.3.2019*

Konečný termín MŠMT: 22.3.2019.

Formulář čestného prohlášení zajistíme. Návrhy bude podepisovat pan 
děkan na základě plné moci od pana rektora (tu také zajistí naše oddělení).

Návrh musí být odsouhlasen vedoucím pracoviště a sekčním proděkanem 
(formou podpisu na kopii titulní stránky).

S pozdravem,

Anděla Michálková

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20190201/25393a30/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l