Cena Josefa Hlávky za rok 2017 - zaslání nominací do 12. ledna 2018!

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Leden 4 15:46:34 CET 2018


Vážení,


dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení*Ceny Josefa Hlávky za vědeckou literaturu**.*

Literární cena Josefa Hlávky je udělována Nadací Českého literárního fondu a Nadáním J., M. a Z. Hlávkových.
Cena je každoročně udělována za původní vědeckou  monografii v oblasti:

1) věd společenských,
2) věd lékařských,
3) vědy o živé přírodě
4) vědy o neživé přírodě,

která byla vydána v České republice v předchozím kalendářním  roce.
Na nadačním příspěvku pro každou ze čtyř vybraných publikaci se Nadání podílí částkou 25 000,- Kč.
Cena se zpravidla předává na zámku Josefa Hlávky v Lužanech,  obvykle v měsíci červnu.

S ohledem na skutečnost, že návrhy podléhají projednání v kolegiu rektora UK a předcházejícímu projednání
v kolegiu děkana (18. 1. 2017),*prosím o zaslání vašich nominací*  (max. 1 stránka zdůvodnění nominace včetně 1 výtisku publikace)
*na OVZS nejpozději do*  *12. 1. 2018.

*Publikace, které kolegium děkana/rektora nebude nominovat, vám budou zaslány zpět.*
*

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221-------- Původní zpráva --------
Předmět: 	Cena Josefa Hlávky za rok 2017 - zaslání nominací do 15. ledna 
2018!
Datum: 	Thu, 4 Jan 2018 12:09:10 +0000
Od: 	Konrádová Anna <anna.konradova na ruk.cuni.cz>
Komu: 	'science na ktf.cuni.cz' <science na ktf.cuni.cz>, 
'bergstra na etf.cuni.cz' <bergstra na etf.cuni.cz>, 'langerm' 
<marketa.langer na htf.cuni.cz>, 'dolejsi na prf.cuni.cz' 
<dolejsi na prf.cuni.cz>, 'Katarína Timková' 
<katarina.timkova na lf1.cuni.cz>, 'Renata Bourahi' 
<renata.bourahi na lfmotol.cuni.cz>, 'jaromir.chlapec na lf3.cuni.cz' 
<jaromir.chlapec na lf3.cuni.cz>, 'Vyzrálová Daniela' 
<Daniela.Vyzralova na lfp.cuni.cz>, MacourkovaEva 
<macourkovae na lfhk.cuni.cz>, 'Svátková, Zuzana' <svatkovz na lfhk.cuni.cz>, 
'Dita Dršatová' <drsatovd na faf.cuni.cz>, 'Svobodová, Blanka' 
<Blanka.Svobodova na ff.cuni.cz>, 'eva.brezinova na natur.cuni.cz' 
<eva.brezinova na natur.cuni.cz>, 'Milada Menšíková' 
<mensikova na dekanat.mff.cuni.cz>, 'helena.rambouskova na pedf.cuni.cz' 
<helena.rambouskova na pedf.cuni.cz>, 'hornickova na fsv.cuni.cz' 
<hornickova na fsv.cuni.cz>, 'simona.vorackova na fsv.cuni.cz' 
<simona.vorackova na fsv.cuni.cz>, 'Marta Hrušková' 
<Hruskova na ftvs.cuni.cz>, 'Petra Holanová' <Petra.Holanova na fhs.cuni.cz>, 
Svobodný Petr <petr.svobodny na ruk.cuni.cz>, 'David Storch' 
<storch na cts.cuni.cz>, 'Office' <office na cerge-ei.cz>, 'Frouz, Jan' 
<jan.frouz na czp.cuni.cz>
Kopie: 	Kvačková Helena <helena.kvackova na ruk.cuni.cz>Vážení,

*Nadace Český literární fond* bude opět společně s Nadáním Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových udělovat *Ceny Josefa Hlávky* za uplynulý rok 2017.

Cena je udělována za původní knižní práci z oblasti vědecké a odborné 
literatury publikovanou v České republice v hodnoceném kalendářním roce,

a to ve čtyřech vědních oblastech:

- společenské vědy

- vědy o neživé přírodě

- vědy o živé přírodě

- lékařské vědy

Slavnostní předání cen se uskuteční tradičně v červnu na zámku v 
Lužanech u Plzně.

Prosím o zaslání vašich *nominací* k mým rukám na Odbor vědy a výzkumu 
na RUK ve formě:

a)samotné publikace

b)max. 1 stránky zdůvodnění nominace (stačí emailem, pro potřeby Kolegia 
rektora)

a to do *15. ledna 2018*

**

Publikace, které se Kolegium rektora rozhodne nenominovat vám budou 
zaslány zpět.

Nominované publikace budou předány NČLF a ohledně jejich případného 
vyzvednutí se prosím domluvte s paní Hájkovou z NČLF, tel: 222 560 082, 
email: hajkova na nclf.cz <mailto:hajkova na nclf.cz>

Omlouvám se za pozdní upozornění, do této chvíle jsme o přesném termínu 
také nevěděli, datum bylo zveřejněno až nyní a proto prosím pokud možno 
o co nejrychlejší zaslání nominací a publikací.

S pozdravem a přáním hezkého dne.

*Anna Konrádová*

Odbor pro vědu a výzkum

Univerzita Karlova, rektorát

Ovocný trh 3-5

116 36 Praha 1

+420 224 491 289------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180104/a6eb596c/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l