Řešitelům GAUK

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 5 09:05:43 CET 2018


Vážení studenti,

dovoluji si připomenout blížící se termín podání žádostí o *pokračování 
projektů GAUK*. Interní termín je stanoven na *16.1.2018 do půlnoci*.

Zároveň upozorňuji na nutnost zkontrolovat čerpání pokračujících i 
končících projektů tak, aby souhlasilo s údaji hospodářského oddělení.  
Přestože závěrečnou zprávu je možné podat až do 3.4.2018, účetně musí 
být tyto projekty uzavřeny do konce ledna 2018.

V případě nesouladu čerpání nebo nutnosti vracení zbylých prostředků 
Grantové agentuře kontaktujte prosím neprodleně hospodářské oddělení (pí 
Podolskou).

S pozdravem
Anděla Michálková


Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180105/bc958a6d/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l