Výzva GA ČR k podání rakousko-českých návrhů projektů v základním výzkumu

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Leden 2 17:58:37 CET 2018


Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si upozornit na výzvu na podávání bilaterálních 
rakousko-českých projektů základního výzkumu mezinárodní grantové 
projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“).

Na základě předběžné dohody bude v soutěži s počátkem řešení projektů 
v roce 2019 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty mohou být 
maximálně tříleté.

*Termín pro podávání **společného návrhu projektu popisující podrobně 
celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou stranu je podáván k FWF 
nejpozději do 16. března 2018. *

Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR na níže 
uvedený kontakt.
Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu 
v následujících oborech:

 1. technické vědy
 2. vědy o neživé přírodě
 3. lékařské a biologické vědy
 4. společenské a humanitní vědy
 5. zemědělské a biologicko-environmentální vědy

Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení 
na stránkách FWF:

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/ 
<https://gacr.us8.list-manage.com/track/click?u=9a3d463c0097ca08949e7686b&id=80e9759537&e=b321251767>

Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů 
potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení zde 
<https://gacr.us8.list-manage.com/track/click?u=9a3d463c0097ca08949e7686b&id=0fe296534d&e=b321251767>:

Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou GA ČR 
elektronickou formou:

  * kopii navrhovaného projektu,
  * českou část návrhu rozpočtu,
  * doklady k prokázání způsobilosti,

na e-mail: la.fwf na gacr.cz, a to nejpozději do 16. března 2018.

Více informací je k dispozici na:
https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/

*Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali na OVZS 
zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy. Děkujeme.
*


S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20180102/6e8e1859/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l