<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí<br>
    <br>
    Dovolujeme si upozornit na výzvu na podávání bilaterálních
    rakousko-českých projektů základního výzkumu mezinárodní grantové
    projekty hodnocené na principu Lead Agency („LA granty“).
    <p>Na základě předběžné dohody bude v soutěži s počátkem řešení
      projektů v roce 2019 v roli LA rakouská FWF. Navrhované projekty
      mohou být maximálně tříleté. </p>
    <p><b>Termín pro podávání </b><b>společného návrhu projektu
        popisující podrobně celý plánovaný výzkum za českou a rakouskou
        stranu je podáván k FWF nejpozději do 16. března 2018. </b><br>
    </p>
    <p>Navrhovatelé musí kopii podaného návrhu projektu zaslat GA ČR
      na níže uvedený kontakt. <br>
      Návrhy projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu
      v následujících oborech:</p>
    <ol>
      <li>technické vědy</li>
      <li>vědy o neživé přírodě</li>
      <li>lékařské a biologické vědy</li>
      <li>společenské a humanitní vědy</li>
      <li>zemědělské a biologicko-environmentální vědy</li>
    </ol>
    Veškeré formuláře pro podání návrhu projektu jsou ke stažení
    na stránkách FWF:<br>
    <p>
      <a
href="https://gacr.us8.list-manage.com/track/click?u=9a3d463c0097ca08949e7686b&id=80e9759537&e=b321251767"
        style="color: #26ABE2;font-weight: normal;text-decoration:
        underline;">http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/antragstellung/internationale-programme/joint-projects-era-net-calls/</a></p>
    <p>Formulář pro vyplnění české části návrhu rozpočtu a dalších údajů
      potřebných pro evidenci projektu v GA ČR je ke stažení <a
href="https://gacr.us8.list-manage.com/track/click?u=9a3d463c0097ca08949e7686b&id=0fe296534d&e=b321251767"
        style="color: #26ABE2;font-weight: normal;text-decoration:
        underline;">zde</a>:</p>
    <p>Navrhovatelé po vyplnění a podání návrhu projektu FWF zašlou
      GA ČR elektronickou formou:</p>
    <ul>
      <li>kopii navrhovaného projektu,</li>
      <li>českou část návrhu rozpočtu,</li>
      <li>doklady k prokázání způsobilosti,</li>
    </ul>
    <p>na e-mail: <a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:la.fwf@gacr.cz">la.fwf@gacr.cz</a>, a to nejpozději do 16. března 2018.<br>
    </p>
    <p>Více informací je k dispozici na:<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/">https://gacr.cz/vyzva-k-podani-rakousko-ceskych-navrhu-projektu-v-zakladnim-vyzkumu-2/</a><br>
    </p>
    <p><b>Případné zájemce z MFF žádáme, aby laskavě co nejdříve podali
        na OVZS zprávu o svém záměru zúčastnit se této výzvy. Děkujeme.<br>
      </b></p>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221</pre>
  </body>
</html>