TA ČR - 4. VEŘEJNÁ SOUTĚŽ PROGRAMU DELTA

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 1 16:22:07 CET 2017


Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení *4. veřejné soutěže programu 
DELTA*.  Více informací viz:

https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-soutez.html<https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html> 


Uzávěrka přijímání návrhů projektů na TA ČR je*31. 5. 2017*

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace o 
záměru zúčastnit se soutěže.
Na základě  projeveného zájmu budou zajištěny potřebné dokumenty a 
stanoven termín předání *Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA*  na 
OVZS k odeslání datovou schránkou.

TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále jen 
ISTA), který nahradí stávající informační systém Patriot. Elektronickou 
přihlášku do systému ISTA naleznete na ista.tacr.cz <https://ista.tacr.cz/>.

Informace k této VS jsou také přímo na stránkách Velvyslanectví Spolkové 
rep. Německo:
http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/08-Wissenschaft/tacr__bmbf__cz.html

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 9515


------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170301/ba87456b/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l