<html>
  <head>

    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí<br>
    <br>
    Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení <b class="">4. veřejné
      soutěže programu DELTA</b>.  Více informací viz:<br>
    <br>
    <a
href="https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-soutez.html"
      class="">https://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-delta/ctvrta-verejna-soutez.html</a><a
href="https://tacr.cz/index.php/cz/novinky/753-vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-delta.html"
      class=""></a>
    <div class=""><br class="">
    </div>
    Uzávěrka přijímání návrhů projektů na TA ČR je<b> 31. 5. 2017</b><br>
    <br>
    Případné zájemce z MFF o účast v soutěži prosíme o podání informace
    o záměru zúčastnit se soutěže. <br>
    Na základě  projeveného zájmu budou zajištěny potřebné dokumenty a
    stanoven termín předání <strong>Potvrzení podání návrhu projektu do
      ISTA</strong>  na OVZS k odeslání datovou schránkou.<br>
    <br>
    TA ČR informuje o spuštění nového informačního systému ISTA (dále
    jen ISTA), který nahradí stávající informační systém Patriot.
    Elektronickou přihlášku do systému ISTA naleznete na <a
      href="https://ista.tacr.cz/" target="_blank">ista.tacr.cz</a>.<br>
    <div class=""><br class="">
    </div>
    <div class="">Informace k této VS jsou také přímo na stránkách
      Velvyslanectví Spolkové rep. Německo:</div>
    <span class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate;
      border-spacing: 0px;">
      <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space;
        -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><span
          class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate;
          orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;
          widows: 2; border-spacing: 0px;">
          <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode: space;
            -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><span
              class="Apple-style-span" style="border-collapse: separate;
              orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;
              widows: 2; border-spacing: 0px;">
              <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode:
                space; -webkit-line-break: after-white-space;" class=""><span
                  class="Apple-style-span" style="border-collapse:
                  separate; orphans: 2; text-align: -webkit-auto;
                  text-indent: 0px; widows: 2; border-spacing: 0px;">
                  <div style="word-wrap: break-word; -webkit-nbsp-mode:
                    space; -webkit-line-break: after-white-space;"
                    class=""><span class="Apple-style-span"
                      style="border-collapse: separate; orphans: 2;
                      text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px;
                      widows: 2; border-spacing: 0px;"><span
                        class="Apple-style-span" style="border-collapse:
                        separate; orphans: 2; text-align: -webkit-auto;
                        text-indent: 0px; widows: 2; border-spacing:
                        0px;"><font class="Apple-style-span"><span
                            class="Apple-style-span"
                            style="border-collapse: separate; orphans:
                            2; text-align: -webkit-auto; text-indent:
                            0px; widows: 2; border-spacing: 0px;"><font
                              class="Apple-style-span"><a
href="http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/08-Wissenschaft/tacr__bmbf__cz.html"
                                class="">http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/08-Wissenschaft/tacr__bmbf__cz.html</a></font></span></font></span></span></div>
                </span></div>
            </span></div>
        </span></div>
    </span><br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 9515</pre>
    <br>
  </body>
</html>