Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR s počátkem řešení v r. 2018

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Únor 24 14:38:33 CET 2017


Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží GA ČR pro 
projekty s počátkem řešení v r. 2018.
Podrobné informace včetně Zadávací dokumentace i formuláře čestných 
prohlášení k prokázání způsobilosti pro standardní, mezinárodní i 
juniorské projekty naleznete v odkazech níže:

*STANDARDNÍ *viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-standardni-projekty-2018/

*MEZINÁRODNÍ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-mezinarodni-projekty-2018/

*JUNIORSKÉ* viz: 
https://gacr.cz/vyhlaseni-verejne-souteze-juniorske-projekty-2018/

nebo později na hlavních stránkách GA ČR https://gacr.cz/ v záložce 
“*Dokumenty*“.


Soutěžní lhůta začíná 22. 2. 2017, návrhy projektů je možné podávat GA 
ČR do 6. 4. 2017.


Definitivní návrhy projektů (pdf FINAL) vypracované v souladu se
zadávací dokumentací (viz http://www.gacr.cz/) na formulářích webové
aplikace GA ČR a vygenerované aplikací (bez příloh) jako soubor ve
formátu PDF po zaškrtnutí volby „byla zkontrolována úplnost a správnost
údajů“ a označené vodotiskem FINAL, s názvem obsahujícím znaky
„_CZ_f.pdf“ se zasílají

*nejpozději do 30. března 2017 výhradně na adresu:*

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel předal na oddělení pro vědu a zahr.
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s jeho podpisem stvrzujícím
pravdivost a správnost údajů uvedených v návrhu projektu včetně údajů
poskytnutých spolunavrhovateli a s podpisy vedoucího pracoviště a
příslušného sekčního proděkana stvrzujícími souhlas s řešením projektu
na pracovišti a sekci a se spolufinancováním projektu, resp. mezd (je-li
to pro daný návrh aktuální), v případě jeho přijetí.

Pro návrhy projektů, na kterých je MFF UK spolunavrhovatelem rovněž
platí, že finální verzi návrhu v el. podobě spoluřešitel zasílá na
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz a na OVZS předává první stránku návrhu
v tištěné podobě s podpisem vedoucího pracoviště a sekčního proděkana
MFF nejpozději do 6. dubna 2017.

Výše uvedené termíny jsou závazné.

Počátkem března proběhnou semináře pro zájemce/navrhovatele k podávání 
projektů.
O bližších termínech seminářů ještě budeme informovat.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Milada Menšíková
-- 
Mgr. Milada Menšíková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551221

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20170224/e008c62b/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l