Cena Josepha Fouriera 2017

Marcela Juriga juriga na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 22 14:20:34 CET 2017


Vážení,

dovolte mi upozornit na Cenu Josepha Fouriera 2017.

Společnost BULL, Atos IT Solutions a Francouzské velvyslanectví v České 
republice se rozhodly zavést vědecké ceny pro  české studenty 
doktorského studia a ocenit je za výzkumnou práci v oboru počítačových 
věd a informatiky. Tyto ceny se vztahují na veškerá hlediska této 
tématické oblasti.

Jméno vybraného kandidáta nahlaste vědeckému oddělení francouzského 
velvyslanectví V České republice nejpozději do 17. března 2017.

Kandidát musí splňovat následující kriteria:

- jeho/její PhD výzkum odpovídá tématické oblasti
- musí být české nebo slovenské národnosti
- do věku 30 let
- mít dokončeno magisterské vzdělání a být držitelem akademického
   titulu jako Ing., Mgr., MUDr., MVDr., RNDr.
- být přihlášen k doktorskému studiu
- mít vědecký článek publikovaný nebo přijatý k publikaci v 
recenzovaném mezinárodním časopise

Výherci obdrží jednak finanční podporu, a jednak dostanou možnost 
vycestovat na stáž do výzkumné laboratoře do Francie.

1. místo: 60,000 CZK + 2 měsíční stáž ve Francii
2. místo: 40,000 CZK + 2 měsíční stáž ve Francii
3. místo: 25,000 CZK

Slavnostní předání „Ceny Josepha Fouriera za počítačové vědy 2017“ se 
uskuteční dne 16. června 2017 na recepci v Buquoyském paláci, sídle 
Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České 
republice. Ocenění laureátům předá pan profesor Jean-Marie Lehn, nositel 
Nobelovy ceny za chemii za rok 1987.

Podrobnější informace naleznete na webu: 
http://www.ifp.cz/Cena-Josepha-Fouriera-2017 případně kontaktujte paní 
Julii Hallac na julie.hallac na ifp.cz.

S pozdravem
Marcela Juriga

-- 
Marcela Juriga M.A.
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551222
juriga na dekanat.mff.cuni.czDalší informace o konferenci ovzs-l