Průběžné a závěrečné zprávy k projektům Mobility a Aktivity česko-bavorské spolupráce

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 29 13:18:47 CET 2016


Vážení,

dovoluji si Vás upozornit na informace k vypracování průběžných a 
závěrečných zpráv k projektům Mobility a Aktivity česko-bavorské spolupráce.

Vyplněný formulář příslušné zprávy zašlete v listinné podobě k zajištění 
podpisu děkana na Oddělení pro vědu a zahraniční styky, zároveň zašlete 
elektronickou podobu na adresu:

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Povinné přílohy zpráv jsou: výkaz uznaných nákladů (s podpisem osoby 
odpovědné za finanční účetnictví) a tisková zpráva (formát Word, max. 
250 znaků).

Interní termín pro zaslání na OVZS je stanoven na: 6.1.2017

Podrobné informace vč. potřebných formulářů naleznete na stránkách MŠMT:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/pokyny-k-vypracovani-prubeznych-a-zaverecnych-zprav-pro-2?lang=1&ref=m&source=email

Formuláře zpráv jsou též připojeny jako příloha mailu.


OVZS------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: PEZ Mobility_2016.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 20479 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20161129/0faa0f35/attachment.bin>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: ZAZ Mobility_2015-2016.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 21072 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20161129/0faa0f35/attachment-0001.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l