Výzkumné infrastruktury: průběžné zprávy, interim hodnocení, nové návrhy

Milada Menšíková mensikova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Prosinec 2 13:41:20 CET 2016


Vážení,

dovolujeme si Vás upozornit na následující výzvy MŠMT ČR:

1) Předkládání průběžných zpráv výzkumných infrastruktur

Předkládají se 4 formuláře: čestné prohlášení, průběžná zpráva, výkaz o 
čerpání osobních nákladů a výkaz o čerpání uznaných nákladů. Formuláře 
předkládejte na OVZS  do 3.1.2017.
Týká se to výzkumných infrastruktur, kde je UK jako hlavní řešitel a kde 
je v Rozhodnutí uvedeno datum odevzdání průběžné zprávy 15.1. Tam, kde 
není hl. řešitel UK, budete vyzváni koordinátorem ke spolupráci.
Veškeré formuláře jsou ke stažení na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/prubezne-zpravy-velkych-vyzkumnych-infrastruktur

(Po podpisu JM rektorem doručí RUK dokumenty na MŠMT.)


2) Interim hodnocení výzkumných infrastruktur 2017

Bude sloužit k aktualizaci roadmap a současně bude na základě výstupů 
hodnocení rozhodnuto o způsobilosti uchazečů o podporu velkých 
výzkumných infrastruktur ze zdrojů ESIF čerpaných v rámci OP VVV.
Veškerá dokumentace musí být zpracována v anglickém jazyce.
Formuláře (metodologie, evaluační formulář a RI’s advisory board 
assessment)ke stažení lze nalézt zde:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzvy-k-predkladani-dokumentace-pro-hodnoceni-velkych-1

Evaluační formulář musí být odeslán do 31.1.2017 ve formátu doc. či pdf. 
na adresu: velkeinfrastruktury na msmt.cz, na tutéž adresu je třeba odeslat 
   RI’s advisory board assessment, a to do 28.2.2017.
Oboje v listinném vyhotovení, zasílejte na OVZS - evaluační formulář 
nejpozději do 13. 1. 2017
a  RI’s advisory board assesment do 10 .2.2017.
Po podpisu JM rektora odbor vědy RUK v listinné podobě odešle dle 
instrukcí MŠMT na jejich adresu, elektronicky odevzdává fakulta sama!


3) Výzva k předkládání návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur

Formuláře pro hodnocení nových návrhů velkých výzkumných infrastruktur, 
které bude probíhat dvoukolově jsou ke stažení zde:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/prubezne-zpravy-velkych-vyzkumnych-infrastruktur

Pro odevzdání nových návrhů výzkumných infrastruktur platí stejný postup 
jaký je uveden výše, s termínem doručení na OVZS do 13. 1. 2016.
V tomto termínu se u nových návrhů odevzdává pouze Evaluation form A 
včetně všech příloh.
Jelikož je hodnocení návrhů nových velkých výzkumných infrastruktur 
koncipováno jakožto dvoustupňový proces, po skončení 1. kola hodnocení 
bude pro předkladatele v něm úspěšné vyhlášena navazující výzva pro 
předkládání dokumentace pro 2. kolo hodnocení. Tato výzva bude MŠMT 
vyhlášena dne 1. dubna 2017 s termínem pro předložení vyplněných 
formulářů „Evaluation form B“ nejpozději do dne 30. dubna 2017.

za OVZS

Milada Menšíková

------------- další část ---------------
An embedded message was scrubbed...
From: "helena.kvackova" <helena.kvackova na ruk.cuni.cz>
Subject: výzkumné infrastruktury: průběžné zprávy, interim hodnocení, nové návrhy
Date: Thu, 1 Dec 2016 13:46:06 +0100
Size: 11435
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20161202/431c41c4/attachment.eml>


Další informace o konferenci ovzs-l