GAUK INTERNÍ TERMÍN!!!

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Listopad 15 14:21:25 CET 2016


Řešitelům nových projektů GAUK!

Dovoluji si připomenout všem řešitelům projektů GAUK, že dnes 15.11.2016 
o půlnoci vyprší interní termín k podání nových návrhů projektů na rok 2017.

S jejich podáním tedy neváhejte, aplikace pro podávání projektů by mohla 
být ke konci termínu přetížena.

A. Michálková

Další informace o konferenci ovzs-l