Vyhlášení programu INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Září 21 08:42:38 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže 
INTER-EXCELLENCE, podprogram INTER-COST.

Zadávací dokumentace a veškeré informace jsou dostupné na:

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-prvni-verejne-souteze-ve-vyzkumu-vyvoji-a?highlightWords=cost

Úplné návrhy projektů zpracované podle zadávací dokumentace na 
předepsaných formulářích včetně požadovaných příloh, musí být doručeny 
na OVZS pro zajištění podpisu statutárního zástupce a následné odeslání 
  na MŠMT jak  v tištěné, tak i elektronické podobě (el. verze se 
zasílají na adresu: granty na dekanat.mff.cuni.cz) nejpozději

do 24. října 2016.

Návrhy projektů mohou podat pouze ti uchazeči, kteří již zaslali 
přihlášku do soutěže COST v rámci vnitrostátní procedury do 9.9.2016.

A. Michálková
OVZS
Další informace o konferenci ovzs-l