Vyhlášení 14. kola grantové soutěže Univerzity Karlovy - GA UK 2017

Anděla Michálková michalkova na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Září 9 15:00:22 CEST 2016


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 19/2016 viz
http://www.cuni.cz/UK-7549.html

bylo vyhlášeno 14. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy - GA 
UK 2017.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ
ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z
http://www.cuni.cz/UK-33.html


Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na
http://www.cuni.cz/UK-2446.html nebo na http://www.mff.cuni.cz/veda/

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů na fakultu
je stanoven na 15. listopad 2016.

INTERNÍ TERMÍN pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů na
fakultu je stanoven na 16. leden 2017.

Pro úplnost uvádíme, že ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu bude třeba
vložit do aplikace nejpozději do 29. března 2016.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat
podání projektu či návrhu na pokračování na poslední minuty před
vypršením termínu.

A. Michálková
OVZS

-- 
Ing. Anděla Michálková
Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ke Karlovu 3
121 16 Praha 2
tel. 951551220
Další informace o konferenci ovzs-l