Veřejná soutěž TAČR - program EPSILON

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Květen 6 10:02:30 CEST 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve VaVaI TAČR v 
rámci programu TH - Program na podporu aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje EPSILON, viz

http://www.tacr.cz/index.php/cz/?option=com_content&view=article&id=304

Soutěžní lhůta začíná dnem 6. 5. 2014 a končí dnem 30. 6. 2014 v 16:00.
*
*Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby na OVZS dali nejpozději do 
20. května 2014 zprávu o svém záměru se zúčastnit této soutěže. Na 
základě projeveného zájmu budou zajištěny dokumenty k prokázání 
způsobilosti a navrhovatelé budou informováni o interním procesu a 
harmonogramu předkládání návrhů projektů.

M. Stiborová.
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20140506/fea5ec5f/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l