Výzva k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016 - program MOBILITY

Milena Stiborová stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Květen 5 09:46:10 CEST 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení výzvy k podávání návrhů
společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2015-2016
(program MOBILITY). Podrobné informace jsou dostupné z

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskeho-1?lang=1&ref=m&source=email

a formulář návrhu projektu z

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/formular-mobility-francie

Identifikační údaje UK pro vyplnění příslušné části formuláře návrhu jsou uvedeny v příloze této zprávy.

Návrh projektu bude podepisovat p. děkan na základě plné moci. Nejzazší termín pro předložení návrhů na OVZS k zajištění podpisu statutárního zástupce je 24. červenec 2014. S ohledem na prázdninový termín doporučujeme navrhovatelům projektů z MFF, aby se na OVZS v předstihu informovali o možnostech získání podpisu statutárního zástupce na formuláři návrhu.

M. Stiborová.

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: MOBILITY_form.pdf
Type: application/pdf
Size: 268414 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20140505/b3e27369/attachment.pdf>


Další informace o konferenci ovzs-l