Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR 2015

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Únor 25 12:56:56 CET 2014Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dnes bylo v Obchodním věstníku zveřejněno vyhlášení veřejných soutěží GA
ČR na  podporu standardních, juniorských a mezinárodních projektů s
předpokládaným počátkem řešení  1. 1. 2015.

Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné
soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 9. dubna 2014.

Zadávací dokumentace budou zveřejněny první den soutěžní lhůty na
http://www.gacr.cz/

Interní instrukce pro předkládání projektů na MFF včetně interních
termínů Vám zašleme v nejbližší době.


M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l