Fond mobility UK - jaro 2014

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Únor 11 14:08:41 CET 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům

V návaznosti na Opatření rektora č. 3/2014, ve kterém jsou
uvedeny priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze
(FM UK) pro rok 2014,  viz http://www.cuni.cz/UK-5584.html ,

vyhlašujeme jarní termín pro podávání návrhů na podporu z FM UK.

Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na
http://www.cuni.cz/UK-43.html


INTERNÍ TERMÍN pro předkládání žádostí na odd. pro vědu a zahr. styky
MFF je stanoven na 24. březen 2014.

Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem
na formuláři správce zdroje.


M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l