Grantová soutěž Nadačního fondu na podporu vědy Neuron

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Leden 31 12:40:19 CET 2014


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Nadační fond Neuron pokračuje v podpoře mladých vědců a vyhlašuje již 
čtvrté kolo grantové soutěže pro vědce do 40 let, kteří se věnují 
základnímu (v medicíně i aplikovanému) vědeckému výzkumu v oborech 
fyzika, matematika, medicína, společenské vědy a nově i chemie.

Další informace ke grantové soutěži jsou k dispozici na 
http://www.nfneuron.cz/cs/novinky/vyhlasujeme-grantovou-soutez-pro-vedce-do-40-let-nove-i-v-oboru-chemie/
Návrhy se předkládají výhradně prostřednictvím webového rozhraní 
přístupného z http://granty.nfkj.cz/

Soutěž umožňuje, aby prostředky získané na řešení projektu byly 
převedeny buď přímo řešiteli, nebo na instituci, kde řešitel pracuje. V 
druhém případě je třeba, aby vědci z MFF, zamýšlející se soutěže 
zúčastnit,  konzultovali svůj návrh projektu s vedoucím příslušného 
fakultního pracoviště a sekčním proděkanem a doručili na OVZS do 
uzávěrky soutěže znění jejich návrhu projektu.

Konečný termín pro postoupení návrhů k  Nadačnímu fondu je  31. březen 2014.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l