GAČR - spolupráce s Rakouskem, soutěž VaVaI na principu Lead Agency

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Listopad 28 13:51:11 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení nového typu veřejné soutěže GA 
ČR  ve výzkumu vývoji a inovacích, a to  na podporu mezinárodních 
grantových projektů na principu Lead Agency ve spolupráci s Rakouskem

viz http://www.gacr.cz/wp-content/uploads/2013/11/GACR-FWF_vyzva_2015.pdf

Více informací a přístup k formulářům viz

http://www.gacr.cz/mezinarodni-aktivity/rakousko/


Pracovníky MFF zamýšlející se uvedené soutěže zúčastnit žádáme, aby 
laskavě informovali o tomto záměru odd. pro vědu a zahr. styky MFF 
nejpozději do konce roku 2013, poté jim budou zaslány interní instrukce  
týkající se termínu a způsobu předání formuláře s českou částí návrhu 
rozpočtu a údaji pro evidenci projektu na GAČR.

M. Stiborová.
**
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20131128/445243b4/attachment.html>


Další informace o konferenci ovzs-l