Nový rámcový program pro výzkum a inovace Horizon 2020

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Listopad 29 10:31:03 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám a  ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se zveřejnění všech pracovních 
programů  nového rámcového programu pro výzkum a inovace Horizon 2020, 
který nahrazuje pro období  2014 - 2020 v tomto roce končící 7. rámcový 
program EU.  Na plánované zveřejnění všech programů 10. prosince 2013 
budou navazovat první výzvy, a to na podávání návrhů na Starting Grants 
(StG) a Consolidator Grants (CoG) k Evropské výzkumné radě (ERC). 
Očekávaný termín vyhlášení výzev je 11. prosinec 2013, konečný termín 
pro odeslání návrhů k ERC je 20. březen 2014 (StG) a 20. květen 2015 (CoG).

Podrobné informace o programu Horizon 2020 jsou k dispozici na adrese

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm


M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l