Veřejná soutěž TAČR - program ALFA

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Neděle Listopad 3 21:41:33 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu a
experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkum a
experimentálního vývoje ALFA (dále 4.VS programu ALFA).

Více informací viz
http://www.tacr.cz/index.php/cz/programy/program-alfa/alfa-ctvrta-soutez.html

Pracovníky MFF, kteří zamýšlejí se soutěže zúčastnit žádáme, aby laskavě
co nejdříve informovali o svém úmyslu OVZS. Poté jim budou předány interní
instrukce k předkládání návrhů projektů z MFF.

M. Stiborová


Další informace o konferenci ovzs-l