Program SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 10 15:40:15 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si upozornit na možnost předkládat projekty v rámci Programu 
česko-švýcarské spolupráce do Fondu na stipendia - SCIEX-NMSch.
Fond na stipendia je určen doktorandům a post-doktorandům.

Více informací viz

http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&

a

http://www.sciex.cz

V současné době je vyhlášena výzva s konečným termínem pro předkládání 
projektů 1. listopadu 2013.

Návrh projektu je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu 
statutárního zástupce na formuláři F-3a (Agreement of the Sending 
Institution) nejpozději do 25. října t.r.


M. Stiborová.P.S. V tomto programu se předpokládá  vyhlášení ještě jedné výzvy, a to 
10. ledna 2014, s  konečným termínem pro předkládání projektů 1. dubna 2014.
Další informace o konferenci ovzs-l