Soutěž na řešení výzkumných projektů pro studenty MFF

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Říjen 7 08:57:02 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení soutěže pro studenty MFF na 
řešení vědecké problematiky v tématech souvisejících s aktivitami firmy 
PRECIOSA a.s.

Návrhy projektů zpracované v souladu s vyhlášením soutěže dostupným na

http://www.mff.cuni.cz/veda/gs/

se zasílají v elektronické podobě ve formátu *.pdf na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

nejpozději do 27. listopadu 2013 včetně.


M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l