Vyhlášení 11. kola soutěže GA UK

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Říjen 3 11:21:53 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí
Studentům magisterského a doktorského studia

Sdělujeme Vám, že Opatřením rektora č. 19/2013 viz
http://www.cuni.cz/UK-5314.html
bylo vyhlášeno 11. kolo interní grantové soutěže Univerzity Karlovy - GA
UK 2014.

Přihlášky nových projektů i žádosti o pokračování se podávají VÝHRADNĚ
ELEKTRONICKÝM ZPŮSOBEM prostřednictvím aplikace přístupné z
https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs

od 7. října 2013.

Uchazeče o projekty GA UK upozorňujeme na nutnost důkladně se před
přípravou projektu seznámit s Opatřením rektora č. 34/2009, ve znění
Opatření rektora č. 10/2010, č. 14/2011, č. 7/2012 a č. 18/2013.

Stručné pokyny k návrhům projektů jsou dostupné na
http://www.cuni.cz/UK-2446.html a v příloze této zprávy.

Nejzazší TERMÍN pro předání návrhů NOVÝCH projektů NA FAKULTU
je 13. listopad 2013.
O účasti v soutěži je nutné předem informovat vedoucího příslušného
pracoviště.

Nejzazší TERMÍN pro předání návrhů POKRAČUJÍCÍCH projektů NA FAKULTU je 
stanoven na 14. leden 2014.

ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY o řešení projektu je třeba vložit do aplikace
nejpozději do 1. dubna 2014, avšak VYÚČTOVÁNÍ PROJEKTU je třeba provést
nejpozději do 15. ledna 2014.

Uvedené fakultní termíny jsou závazné. Velmi doporučujeme neponechávat
podání projektu či návrhu na pokračování na poslední minuty před
vypršením termínu.

M. Stiborová.

------------------------------


------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: GRANTOVÁ_SOUTĚŽ_GAUK2014-1.doc
Type: application/msword
Size: 47104 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20131003/4ed363cd/attachment.doc>


Další informace o konferenci ovzs-l