Fond mobility UK - podzim 2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Srpen 29 15:29:20 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům


V návaznosti na Opatření rektora č. 1/2013, ve kterém jsou
uvedeny priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze 
(FM UK) pro rok 2013,  viz http://www.cuni.cz/UK-357.html

vyhlašujeme podzimní termín pro podávání návrhů na podporu z FM UK.

Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na 
http://www.cuni.cz/UK-247.html .


INTERNÍ TERMÍN pro předkládání žádostí na odd. pro vědu a zahr. styky
MFF je stanoven na 11. říjen 2013.

Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení. Na jednom z nich je třeba 
pro potřeby MFF uvést zdroj dofinancování plánovaných nákladů. Jedná-li 
se o fakultní zdroj, je třeba, aby dofinancování stvrdil svým podpisem 
na formuláři správce zdroje.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l