Veřejné soutěže 2014 LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LH - KONTAKT II

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Červenec 2 11:15:53 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží MŚMT ČR ve 
VaVaI v programech LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - 
INGO II a LH - KONTAKT II.
Podrobné informace, zadávací dokumentace a formuláře jsou dostupné ze 
stránky
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejne-souteze-a-vyzvy-ve-vavai 


V programu KONTAKT II budou přijímány návrhy projektů mezinárodní 
dvoustranné spolupráce řešených s partnerskými pracovišti zabývajícími 
se výzkumem a vývojem ze států: Spojené státy americké, Japonsko, Čínská 
lidová republika, Jižní Korea a Ruská federace.

V případě návrhů projektů česko-americké spolupráce je nutné odeslat 
kompletní výtisk návrhu současně na AMVIA – Americkou vědeckou 
informační agenturu.

Seznam česko-ruských projektů, které mohou žádat o podporu v programu 
KONTAKT je k dispozici na http://www.msmt.cz/file/30265

Navrhovatelé projektů z MFF předají na OVZS kompletní výtisk (v případě 
návrhu na česko-americkou spolupráci 2 výtisky) návrhu projektu, a to

nejpozději do 29. srpna 2013.

Zároveň přiloží kopii 1. strany návrhu projektu opatřenou podpisem 
vedoucího pracoviště vyjadřujícím souhlas s návrhem a s řešením projektu 
na pracovišti.

Návrhy bude podepisovat děkan na základě plné moci. Potřebná čestná 
prohlášení pro všechny soutěže zajistí a odešle na MŠMT rektorát UK.

Po podpisu návrhů děkanem fakulty připraví OVZS el. verzi návrhu 
projektu na CD a odešle každý návrh předepsaným způsobem na MŠMT.

V příloze této zprávy naleznete vyplněnou část 5.2 formuláře návrhu - 
Identifikační údaje účastníka - Univerzita Karlova v Praze.

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte.

M. Stiborová.

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: VES14_form_cast_5.2.docx
Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Size: 65854 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://lists.karlov.mff.cuni.cz/pipermail/ovzs-l/attachments/20130702/19298950/attachment.bin>


Další informace o konferenci ovzs-l