Akademická mobilita 2014

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Září 10 11:55:39 CEST 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky
Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás vyzvat k podávání pracovních programů ke krátkodobým
pobytům na zahraničních univerzitách v rámci meziuniverzitní spolupráce
v roce 2014. Pracovní programy ve trojím vyhotovení předkládejte laskavě
na OVZS nejpozději do 30. října t.r.

Seznam meziuniverzitních dohod, formuláře pracovních programů a další
informace jsou přístupné ze stránky

http://www.cuni.cz/UK-225.html


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l