Projekty mezinárodní spolupráce s Rakouskem - MOBILITA

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 18 13:16:23 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzvy k podávání návrhů 
společných česko-rakouských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015,

viz http://www.msmt.cz/file/27679/

Návrhy projektů se předkládají ve dvou tištěných exemplářích a zároveň
zasílají e-mailem.
Interní termín pro předložení tištěných verzí na OVZS k zajištění
podpisu statutárního zástupce a zaslání kompletních el. verzí návrhů na
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz je stanoven na 21. květen 2013.

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l