Projekty mezinárodní spolupráce s Polskem a Slovenskem - MOBILITA

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 18 10:39:09 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení výzev

- k podávání návrhů společných česko-polských výzkumných projektů s 
dobou řešení 2014-2015,

více viz

http://www.msmt.cz/file/27748/

a

  - k podávání návrhů společných česko-slovenských výzkumných projektů s 
dobou řešení 2014-2015,

více viz

http://www.msmt.cz/file/27749/

Návrhy projektů se předkládají ve dvou tištěných exemplářích a zároveň 
zasílají e-mailem.
Interní termín pro předložení tištěných verzí na OVZS k zajištění 
podpisu statutárního zástupce a zaslání kompletních el. verzí návrhů na 
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz je stanoven  pro obě výzvy na

23. květen 2013.


M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l