Vyhlášení veřejných soutěží GA ČR 2014

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 6 09:15:33 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dnes bylo v Obchodním věstníku zveřejněno vyhlášení veřejných soutěží GA 
ČR na  podporu standardních a postdoktorských projektů s předpokládaným 
počátkem řešení  1. 1. 2014.

Soutěžní lhůta začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné
soutěže v Obchodním věstníku a končí dnem 18. dubna 2013.

Interní instrukce pro předkládání projektů na MFF včetně interních 
termínů Vám zašleme v nejbližší době.


M. Stiborová.




Další informace o konferenci ovzs-l