Výzva k podávání návrhů projektů , AKTIVITA MOBILITY (7AMB) - Argentina, Francie

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 4 13:04:31 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě k podávání návrhů společných 
česko-argentinských výzkumných projektů s dobou řešení 2014-2015,

podrobné informace viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-argentinskych-2


a o výzvě k podávání návrhů společných česko-francouzského výzkumných 
projektů s dobou řešení 2014-2015

podrobné informace viz

http://www.msmt.cz/file/27483/

Návrhy se podávají na formulářích dostupných na
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/formulare-1

Interní termín pro předložení tištěných verzí návrhů projektů na OVZS k 
zajištění podpisu statutárního zástupce je stanoven na

7. květen 2013 (ARGENTINA)

21. květen 2013 (FRANCIE).

Návrhy je třeba předložit v trojím tištěném vyhotovení (na kopii pro 
evidenci OVZS připodepsané vedoucím pracoviště) a jednou v el. verzi 
(zasílá se na adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz, v předmětu zprávy, 
prosím, uveďte ARGENTINA, resp. FRANCIE).

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l