Výzva k podávání návrhů výzkumných projektů v oblasti česko-ruské spolupráce

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 20 10:45:40 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o výzvě k podávání návrhů výzkumných 
projektů v oblasti česko-ruské spolupráce na základě Dohody o 
vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství mládeže a 
tělovýchovy ČR a Ministerstvem vědy a technické politiky Ruské federace. 
Podrobné informace jsou dostupné na

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/vyzva-k-podavani-navrhu-vyzkumnych-projektu-v-oblasti-cesko?lang=1&ref=m&source=email

Konečný termín pro předložení návrhu na MŠMT ČR je 15. duben 2013.

Návrhy odsouhlasené vedoucím pracoviště je třeba doručit na OVZS k 
zajištění podpisu statutárního zástupce nejpozději do 8. dubna 2013.

M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l