Fond mobility UK - jaro 2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Únor 6 11:32:37 CET 2013


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Studentům


Dovolujeme si Vás informovat o Opatření rektora č. 1/2013, kterým se 
vyhlašují priority pro činnost Fondu mobility Univerzity Karlovy v Praze 
  (FM UK) pro rok 2013,  viz http://www.cuni.cz/UK-4260.html .

Bližší informace k podávání návrhů na podporu z FM UK a formuláře 
žádostí jsou k dispozici na http://www.cuni.cz/UK-247.html .


INTERNÍ TERMÍN pro předkládání žádostí na odd. pro vědu a zahr. styky 
MFF v letním semestru je stanoven na 25. březen 2013.
Žádosti se předkládají ve dvojím vyhotovení.


M. Stiborová.


Další informace o konferenci ovzs-l