Veřejná soutěž MŠMT - program NÁVRAT

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červen 21 08:12:33 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejné soutěže MŠMT v programu 
NÁVRAT, viz

http://www.msmt.cz/vyzkum/program-navrat

Pro zajištění formálních náležitostí projektu (čestná prohlášení, podpis 
statutárního zástupce) zašlete prosím co nejdříve informaci o zamýšlené 
  účasti v soutěži na OVZS.

Konečný termín pro předložení návrhu na MŠMT je 5. září 2012.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l