Veřejná soutěž ve VaV - INGO II

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Červen 20 12:27:55 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže k programu 
mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji INGO II

viz

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-3

Návrhy projektů musí být vypracovány v aplikaci e-Projekt (v českém
jazyce), z aplikace vytištěny a spolu s přílohami předány ve dvou
exemplářích na OVZS (jeden výtisk pro MŠMT, jeden výtisk s podpisem ved.
pracoviště pro evidenci MFF), a to nejpozději do 30. srpna 2012.


Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádame, aby laskavě podali na
OVZS předbežnou informaci o jejich úmyslu zúčastnit se soutěže. Na 
základé této informace jim budou zaslány v el. podobě dokumenty potřebné 
k prokázání způsobilosti a zplnomocnění p. děkana k podpisu návrhu projektu.


M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l