Vyhlášení veřejné soutěže TAČR - program ALFA

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Červen 8 11:56:13 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dne 6. 6. 2012 byla vyhlášena třetí soutěž programu ALFA Technologické 
agentury ČR viz 
http://www.tacr.cz/novinky/vyhlaseni-3-verejne-souteze-programu-alfa-id:167/

Přihlášky se podávají do 24. července 2012 do 16:30 hod. prostřednictvím 
informačního systému dostupného přes webové stránky poskytovatele 
www.tacr.cz a zároveň v listinné podobě do podatelny Technologické 
agentury České republiky.

Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby co nejdříve informovali o
svém zájmu zúčastnit se soutěže oddělení pro vědu a zahraniční styky
MFF. Podle zjištěného zájmu vyžádáme na RUK vyhotovení dokumentů nutných
pro podání návrhů a sdělíme termín pro předložení návrhů k zajištění
podpisu statutárního zástupce a jejich odeslání na TAČR.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l