Veřejné soutěže ve VaV MV ČR a MZ ČR

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Květen 31 11:54:52 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejných soutěží ve VaV:

----------------------------------------------------------------
1. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
Ministerstva vnitra.	

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 30. 5. 2012 veřejnou soutěž ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu *VG *–
Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015. Uzávěrka
přijímání návrhů projektů je 16. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení
řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2013. Více informací
naleznete v Informačním systému VaVaI - VES
<http://www.isvav.cz/prepareTenderForm.do> nebo na stránkách
Ministerstva vnitra.
<http://www.mvcr.cz/clanek/vyhlaseni-treti-verejne-souteze.aspx>

----------------------------------------------------------------
2. Veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích
Ministerstva zdravotnictví.	

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 30. 5. 2012 veřejnou soutěž ve
výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů *NT *-
Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III.
Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 7. 2012, předpokládaná doba
zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2013. Více
informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES
<http://www.isvav.cz/prepareTenderForm.do> nebo na stránkách
Ministerstva zdravotnictví.
<http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/vyhlaseni-jednostupnove-verejne-souteze-o-ucelovou-podporu-iga-mz-na-reseni-prog_6295_3.html>
----------------------------------------------------------------

Zájemce z MFF o účast v soutěži žádáme, aby co nejdříve informovali o 
svém zájmu zúčastnit se soutěže oddělení pro vědu a zahraniční styky 
MFF. Podle zjištěného zájmu vyžádáme na RUK vyhotovení dokumentů nutných 
pro podání návrhů a sdělíme termín pro předání návrhů k zajištění 
podpisu statutárního zástupce a jejich předložení poskytovateli.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l