Vyhlášení veřejných soutěží VaV v programech LD – COST CZ,LE - EUPRO II.,LF - EUREKA CZ.

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Červen 21 08:27:03 CEST 2012


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení veřejných soutěží MŠMT
v programech

LD – COST CZ
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-1

LE - EUPRO II.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-2

LF - EUREKA CZ.
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzkum-a-vyvoj-1/verejna-soutez-ve-vyzkumu-vyvoji-a-inovacich-ves13-k-4

Návrhy projektů vypracované v souladu se zadávacími dokumentacemi je 
třeba doručit v tištěné podobě na OVZS (jeden výtisk pro MŠMT, jeden 
výtisk s podpisem ved. pracoviště pro evidenci MFF), a to nejpozději do 
30. srpna 2012.

Případné zájemce z MFF o účast v soutěži žádame, aby laskavě podali na
OVZS předbežnou informaci o jejich úmyslu zúčastnit se soutěží. Na 
základé této informace jim budou zaslány v el. podobě dokumenty potřebné 
k prokázání způsobilosti a zplnomocnění p. děkana k podpisu návrhu projektu.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l