Výběrové řízení FRVŠ 2012 - interní termín

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 22 11:18:59 CET 2011


V návaznosti na naši informaci z 11. března 2011 (viz níže) a oznámení 
termínu předání návrhů projektů na rektorát UK je stanoven nejzazší 
termín pro postoupení návrhů projektů na fakultu na 19. duben 2011.
M. Stiborová.

=========================================================================
-------- Původní zpráva --------
Předmět: Vyhlášení Výběrového řízení FRVŠ 2012
Datum: Fri, 11 Mar 2011 10:16:10 +0100
Od: Milena Stiborova <stibor na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: MFF UK
Komu: ovzs <ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz>


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení Výběrového řízení projektů FRVŠ
na rok 2012. Text Vyhlášení je k dispozici na

http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2012.pdf

Návrhy projektů v tématických okruzích

A Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku
a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání (MFF může podat
max. 6 projektů)
E Vysokoškolské knihovny (1 projekt v rámci VŠ)
F Inovace studijních předmětů
G Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

bude možné začít vkládat do systému ISAAR-F (https://frvs.vsb.cz/frvs/)
od 17. března 2011.

Interní termín postoupení projektů na fakultu oznámíme až rektorát UK
stanoví termín pro předání projektů z fakult na RUK.

Záměr podat návrh projektu v tématickém okruhu A je třeba konzultovat s
příslušným sekčním proděkanem.

M. Stiborová.

_______________________________________________
ovzs-l mailing list
ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz
https://lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/ovzs-l


Další informace o konferenci ovzs-l