Česko-řecké projekty 2012-2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Úterý Březen 15 09:23:28 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na výzvu k podávání návrhů
česko-řeckých výzkumných projektů s dobou řešení 2012 -2013 v
rámci programu MOBILITY.

Detailní informace k podávání projektů jsou k dispozici na

http://www.msmt.cz/file/14896

Návrhy z MFF je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního
zástupce nejpozději do 24. května 2011.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l