Česko-francouzské projekty 2012 - 2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pondělí Březen 14 09:50:05 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás upozornit na výzvu k podávání návrhů 
česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2012 -2013 v 
rámci programu MOBILITY.

Detailní informace k podávání projektů jsou k dispozici na

http://www.msmt.cz/uploads/MOBILITY_Francie_2012_2013.pdf

Návrhy z MFF je třeba předložit na OVZS k zajištění podpisu statutárního
zástupce nejpozději do 9. května 2011.

M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l