Vyhlášení Výběrového řízení FRVŠ 2012

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Pátek Březen 11 10:16:10 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení Výběrového řízení projektů FRVŠ 
na rok 2012. Text Vyhlášení je k dispozici na

http://www.frvs.cz/docf/Vyhl2012.pdf

Návrhy projektů v tématických okruzích

A Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku
a informačních technologií ve vysokoškolském vzdělávání (MFF může podat 
max. 6 projektů)
E Vysokoškolské knihovny (1 projekt v rámci VŠ)
F Inovace studijních předmětů
G Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

bude možné začít vkládat do systému ISAAR-F (https://frvs.vsb.cz/frvs/) 
od 17. března 2011.

Interní termín postoupení projektů na fakultu oznámíme až rektorát UK 
stanoví termín pro předání projektů z fakult na RUK.

Záměr podat návrh projektu v tématickém okruhu A je třeba konzultovat s 
příslušným sekčním proděkanem.

M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l