Veřejná soutěž MV ČR - Bezpečnostní výzkum

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 10 11:10:26 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí


Dovolujeme si Vás upozornit na vyhlášení veřejné soutěže Ministerstva 
vnitra ČR  v rámci programu Bezpečnostní výzkum ČR viz

http://www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-vyzkum-vyhlaseni-druhe-verejne-souteze.aspx

Případné uchazeče o účast v programu z MFF žádáme, aby s předstihem 
laskavě kontaktovali OVZS pro zajištění náležitostí návrhu.

Nejzazší termín pro předání návrhu na OVZS k zajištění podpisu 
statutárního zástupce je stanoven na 13. duben 2011.

M. Stiborová
Další informace o konferenci ovzs-l