Vyhlášení soutěží GAČR 2012 - interní instrukce

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Březen 10 10:57:24 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům

V návaznosti na naši včerejší informaci Vám zasíláme následující interní 
instrukce pro předávání návrhů projektů GAČR 2012 na fakultě:

Návrhy projektů vypracované v souladu se zadávací dokumentací (viz 
http://marmolata.gacr.cas.cz/) na formulářích internetové on-line 
aplikace GAČR  a konvertované do formátu pdf dle návodu v aplikaci se 
zasílají nejpozději

do 7. dubna 2011 výhradně na adresu

granty na dekanat.mff.cuni.cz

Zároveň je třeba, aby navrhovatel zaslal na oddělení pro vědu a zahr. 
styky první stránku návrhu v tištěné podobě s podpisem vedoucího 
pracoviště garantujícím souhlas s řešením projektu v navrhované podobě 
na příslušném pracovišti.

Po odeslání návrhu na uvedenou adresu budou návrhu zpřístupněny k 
odsouhlasení sekčním proděkanům a následně předány datovou schránkou na 
GAČR.


Poznámky:
- K plánování mzdových nákladů a úvazkům zašle na pracoviště zvláštní 
dopis pan děkan.
- Výše povinných zákonných odvodů a odvod do FKSP z plánovaných mzdových 
prostředků je 35%.
- Doplňkové (režijní) náklady musí být plánovány ve výši 20% z částky 
požadované od GAČR na veškeré neinvestiční náklady.
- Při přihlašování návrhu projektu využijte pro uvedení 
instituce/uchazeče a pracoviště navrhovatele možnost výběru (Univerzita 
Karlova v Praze, pracoviště Matematicko-fyzikální fakulta), dále 
zatrhněte na první stránce volbu "vysoká škola". Na místě statutárního 
zástupce uveďte: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., děkan MFF UK.

Praktické poznámky:
- Upozorňujeme na tlačítko "Uložit změny" na konci každé stránky návrhu.
- Šedá políčka se nevyplňují - dopočítávají se či přenášejí (část B-rozpis).
- Po provedení kontroly a konverzi do pdf nelze návrh více editovat - 
nenechávejte přípravu a odeslání návrhu na poslední chvíli.

M. Stiborová-------- Původní zpráva --------
Předmět: Vyhlášení soutěží GAČR 2012
Datum: Wed, 09 Mar 2011 12:15:43 +0100
Od: Milena Stiborova <stibor na dekanat.mff.cuni.cz>
Společnost: MFF UK
Komu: ovzs <ovzs-l na dekanat.mff.cuni.cz>

Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení grantových soutěží GAČR na
standardní, postdoktorské a bilaterální projekty s počátkem řešení v
roce 2012. Vyhlášení jednotlivých soutěží je uveřejněno v Obchodním
věstníku - viz
http://ov.ihned.cz/index.php?ov%5Bobchodni_jmeno%5D=&ov%5Bsidlo%5D=&ov%5Bico%5D=48+54+90+37+&ov%5Bcisla%5D=&ov%5Bznacka%5D=&ov%5Bwhat%5D=&ov%5Bsoud%5D=-1&ov%5Bdatum_zapisu_od%5D=&ov%5Bdatum_zapisu_do%5D=&ov%5Bvlozka%5D=&ov%5Boddil%5D=&ov%5Bzakladni_jmeni_od%5D=&ov%5Bzakladni_jmeni_do%5D=&ov%5Bvlastni_kapital_od%5D=&ov%5Bvlastni_kapital_do%5D=&ov%5Btrzby_za_prodej_od%5D=&ov%5Btrzby_za_prodej_do%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_min_od%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_min_do%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_bez_od%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_bez_do%5D=&ov%5Bprovozni_vysledek_od%5D=&ov%5Bprovozni_vysledek_do%5D=&ov%5Bosobni_naklady_od%5D=&ov%5Bosobni_naklady_do%5D=&ov%5Border%5D=1&ov%5Bdisplay%5D=10&ov%5BSubmit%5D=Hledat&p=302000_result&ov%5Baction%5D=overview Interní instrukce k podávání návrhů projektů budou rozeslány v krátké době.


M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l