Vyhlášení soutěží GAČR 2012

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Březen 9 12:15:43 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení grantových soutěží GAČR na 
standardní, postdoktorské a bilaterální projekty s počátkem řešení v 
roce 2012. Vyhlášení jednotlivých soutěží je uveřejněno v Obchodním 
věstníku - viz
http://ov.ihned.cz/index.php?ov%5Bobchodni_jmeno%5D=&ov%5Bsidlo%5D=&ov%5Bico%5D=48+54+90+37+&ov%5Bcisla%5D=&ov%5Bznacka%5D=&ov%5Bwhat%5D=&ov%5Bsoud%5D=-1&ov%5Bdatum_zapisu_od%5D=&ov%5Bdatum_zapisu_do%5D=&ov%5Bvlozka%5D=&ov%5Boddil%5D=&ov%5Bzakladni_jmeni_od%5D=&ov%5Bzakladni_jmeni_do%5D=&ov%5Bvlastni_kapital_od%5D=&ov%5Bvlastni_kapital_do%5D=&ov%5Btrzby_za_prodej_od%5D=&ov%5Btrzby_za_prodej_do%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_min_od%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_min_do%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_bez_od%5D=&ov%5Bvysledek_hospodareni_bez_do%5D=&ov%5Bprovozni_vysledek_od%5D=&ov%5Bprovozni_vysledek_do%5D=&ov%5Bosobni_naklady_od%5D=&ov%5Bosobni_naklady_do%5D=&ov%5Border%5D=1&ov%5Bdisplay%5D=10&ov%5BSubmit%5D=Hledat&p=302000_result&ov%5Baction%5D=overview 


Interní instrukce k podávání návrhů projektů budou rozeslány v krátké době.


M. Stiborová.
Další informace o konferenci ovzs-l