Změna interního termínu pro podávání závěrečných zpráv GAČR

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Středa Leden 12 11:48:45 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Řešitelům grantů GAČR s koncem řešení v roce 2010

Vzhledem k technickým potížím při spuštění aplikace pro podávání 
závěrečných zpráv rozhodlo předsednictvo GAČR o prodloužení lhůty pro 
odevzdání ZZ. Nový termín pro předání zpráv na GAČR je 7.2.2011.

NOVÝ INTERNÍ TERMÍN pro odeslání souboru/souborů závěrečných zpráv na 
MFF je stanoven na 31. leden 2011.

Připomínáme, že soubor/y zprávy získané z aplikace GAČR se zasílají na 
adresu granty na dekanat.mff.cuni.cz  včetně předepsaných příloh.

M. Stiborová.Další informace o konferenci ovzs-l