JAPONSKO - JSPS Postdoc Fellowships 2011-2013

Milena Stiborova stibor na dekanat.mff.cuni.cz
Čtvrtek Leden 6 08:42:30 CET 2011


Oddělení pro vědu a zahraniční styky

Všem katedrám, ústavům, sekčním proděkanům na vědomí

Dovolujeme si Vás informovat o nabídce Akademie věd ČR na:

POSTDOKTORÁLNÍ STIPENDIA JSPS NA JAPONSKÝ FISKÁLNÍ ROK 2011/2013

Více informací viz: http://oms.avcr.cz/

Japan Society for the Promotion of Science každoročně vyhlašuje konkurz 
na JSPS Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers, kterého 
se mohou zúčastnit doktorandi, kteří obdrželi doktorský titul do doby, 
kdy chtějí nastoupit svůj stipendijní pobyt, nejpozději však šest let 
před nástupem stipendijního pobytu. Pro Českou republiku jsou určeny 3 
stipendijní pobyty v trvání 12 až 24 měsíců každý. Nominačním místem pro 
příjem žádostí z ČR je Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České 
republiky. Vyplněný application form se všemi požadovanými přílohami je 
nutno zaslat na adresu:
Akademie věd ČR
Odbor mezinárodní spolupráce
Teritorium Japonsko
Národní 3
117 20 Praha 1
Uzávěrka pro přijímání žádostí z české strany je k 1. dubnu 2011.

M. Stiborová.

Další informace o konferenci ovzs-l